โลโก้เว็บไซต์ อาสาสมัครในการรับมือกับไฟป่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 Tags : อาสาสมัครในการรับมือกับไฟป่า

อาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครในการรับมือกับไฟป่า
ศุกร์ 8 เมษายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

ดร.มงคลกร ศรีวิชัย ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา และอาจารย์พีรวัตร ลือศัก อาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครในการรับมือกับไฟป่าอย่างถูกต้องและปลอดภัย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานบ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องปัญหาไฟป่าแก่เยาวชน ให้เยาวชนเกิดความรักแ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา