โลโก้เว็บไซต์ งานบริการวิชาการและงานวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 Tags : งานบริการวิชาการและงานวิจัย

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านท่าดีหมี
จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

งานบริการวิชาการและงานวิจัย กองการศึกษาเชียงราย ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านท่าดีหมี ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะจัดโครงการขึ้นในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ชุมชนบ้านท่าดีหมี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังเอกสารแนบมานี้   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา