โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการตำบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการตำบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 346 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2562) คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการตำบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม (วัดศรีเมืองมูล) ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา