โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันครบรบ 24 ปี ก่อตั้ง มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันครบรบ 24 ปี ก่อตั้ง มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 512 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันนี้ (3 มกราคม 2562) เวลา  7.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ นำคณะ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกันสวดมนต์ ถวายอาหารคาวหวาน พระเจ้าทันใจเนื่องในวันครบรอบ 24 ปี  การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 3 มกราคม ณ ลานพระเจ้าทันใจ และในเวลา 8.00 น. วันเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารยสิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์ปรีชาพลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรและคณะผู้บริหาร ร่วมกันประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ถวายเครื่องเซ่นสังเวยและอาหารคาวหวาน ศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา