โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-01-03

สานสัมพันธ์ ราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2562
พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (3 มกราคม 2562) เวลา  12.00 น.  คณะผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ผู้ช่วยศาสตราจารยสิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์ปรีชาพลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลาก่อนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกกรรมเชื่อมสัมพันธ์ราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ โรงอาหารเก่า โดยหลังจากเสร็จพิธีการทำบุญเนื่อง ในวันคล้ายวันก่อตั้ง มทร.ล้านนา เชียงรายแล้ว ในช่วงเที่ยงได้ร่วมรับประทานอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดงานวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 3 มกราคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดงานวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยในเวลา 8.00 น. ประกอบพิธีขึ้นขั้นเท้าทั้งสี่ บอกกล่าวเจ้าแม่ธรณี ณ บริเวณหลุมวางศิลาฤกษ์ พิธีบวงสรวงเทพไท้เทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสืบชะตาหลวง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์ปรีชาพลชัย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันครบรบ 24 ปี ก่อตั้ง มทร.ล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                วันนี้ (3 มกราคม 2562) เวลา  7.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ นำคณะ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกันสวดมนต์ ถวายอาหารคาวหวาน พระเจ้าทันใจเนื่องในวันครบรอบ 24 ปี  การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 3 มกราคม ณ ลานพระเจ้าทันใจ และในเวลา 8.00 น. วันเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา