โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 545 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) เวลา 10.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป รอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และอาจารย์ ธนากร  สร้อยสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา" โดย ศาสตราจารย์คลินิก  นายแพทย์อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา