โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-11-30

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) เวลา 10.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป รอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และอาจารย์ ธนากร  สร้อยสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา" โดย ศาสตราจารย์คลินิก  นายแพทย์อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิ... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2561 ณ สโมสรแม่กกกอล์ฟ ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย
ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) เวลา 7.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ ธนากร  สร้อยสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2561 เพื่อเป็นการพบปะอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนของจังหวัดเชียงราย ณ สโมสรแม่กกกอล์ฟ (คลับเฮ้าส์) ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเช... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา