โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 พฤศจิกายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1170 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2561) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ โดยมหาวิทยาลัยได้รับช่วงต่อจากโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม แล้วส่งต่อไปยังอำเภอแม่ลาว โดยแบ่งขบวนเป็นสองส่วนคือ โดยส่วนแรกเป็นการวิ่งจากกาดโป่งแดงถึงหน้ามหาวิทยาลัย เป็นการวิ่งของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและกองบริหารทรัพยากร และส่วนที่สองวิ่งจากหน้ามหาวิทยาลัยฯ ถึง เทศบาลแม่ลาว เป็นการวิ่งของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และกองการศึกษา  โดยกีฬาเจียงฮายเกมส์นี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 โดยจังหวัดกำหนดให้สนามฟุตซอลของมหาวิทยาลัยฯ เป็นสนามแข่งขันฟุตซอลของการแข่งขันเจียงฮายเกมส์ 

>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา