โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย  ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงรายขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา