โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู็อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู็อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา