โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-10-22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จันทร์ 22 ตุลาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย  ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  มหาวิทยาลั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา