โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 20 กันยายน 2561 นายสิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย นางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้างานวิชาการและทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลกับส่วนกลาง  เพื่อประชุมเตรียมแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารวิทยาบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย

ข่าว: กิ่งกานต์   สาริวาท

ภาพ: นางสาวพรรณิภา  เครือวัลย์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา