โลโก้เว็บไซต์ การประชุมปรึกษาหารือปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตรและการบริหารจัดการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมปรึกษาหารือปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตรและการบริหารจัดการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กันยายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 กันยายน 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตรและการบริหารจัดการ โดยมี คณบดี คณะผู้บริหารจาก มทร.ล้านนา ร่วมกับ รองคณบดี หัวหน้าสาขา และหัวหน้าหลักสูตร เข้าร่วมประชุม ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา