โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-09-18

การประชุมปรึกษาหารือปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตรและการบริหารจัดการ
อังคาร 18 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 18 กันยายน 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตรและการบริหารจัดการ โดยมี คณบดี คณะผู้บริหารจาก มทร.ล้านนา ร่วมกับ รองคณบดี หัวหน้าสาขา และหัวหน้าหลักสูตร เข้าร่วมประชุม ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา