โลโก้เว็บไซต์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูน ศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ (RD go Campus) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูน ศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ (RD go Campus)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 กันยายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 399 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับกรมสรรพากร ดำเนินโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูน ศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ (RD go Campus)" ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน 2561

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา