โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-09-10

ทีมงานพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (ทีมงาน STEM) มทร.ล้านนา เชียงราย ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบ STEM อย่างยั่งยืน
จันทร์ 10 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             ทีมงานพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (ทีมงาน STEM) มทร.ล้านนา เชียงราย สร้างเครือข่ายการบูรณาการการเรียนการสอน แบบ STEM โดยเอาความรู้ทางด้ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้ารวมกัน ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยในระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม และวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ทีมงานพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (ทีงาน STEM) มทร.ล้านนา เชียงราย ได้เข้าอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบ STEM Education ให้กับโรงเรียนเครือข่าย และเป็นพี่เล... >> อ่านต่อ


อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูน ศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ (RD go Campus)
จันทร์ 10 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับกรมสรรพากร ดำเนินโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูน ศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ (RD go Campus)" ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน 2561   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา