โลโก้เว็บไซต์ RD go Campus | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

RD go Campus

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูน ศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ (RD go Campus)
สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับกรมสรรพากร ดำเนินโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูน ศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ (RD go Campus)...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา