โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานสะเต็ม (STEM)  มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ รร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ทีมงานสะเต็ม (STEM) มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ รร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กรกฎาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) ทีมงานสะเต็ม (STEM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยได้นำเอากิจกรรมที่ชื่อว่า "เรือมาหาสมบัติ " ให้นักเรียนได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยใช้ความรู้จาก STEM EDUCATION อันประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งนำเอาศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงานเพื่อให้นักเรียนได้เรียรู้จากการปฏิบัติงานจริงและค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบ สร้างการเรียนรู้แบบใหม่ที่ไม่น่าเบื่อเหมือนกับการเรียนในห้องเรียน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวจะได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ การทำงานเป็นทีมและความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน

>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลินกที่นี่<<

ภาพ/ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา