โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการบริหารสัญญา และกระบวนการบริหารพัสดุ ณ กรุงเทพมหานคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการบริหารสัญญา และกระบวนการบริหารพัสดุ ณ กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น งานคลังและพัสดุร่วมกับงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการบริหารสัญญา และกระบวนการบริหารพัสดุ โดยมีอาจารย์อธิวัฒน์ โยอาศรี ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน อาจารย์สุขุม แป้นศรี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชและอาจารย์มนูญ ปานอุทัย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุอาคารและสถานที่ สังกัดสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยโครงการมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 9 ถึง 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 324 ท่าน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

รายงาน:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา