โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 811 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำนักศึกษา วศ.บ.ฟฟ.4.4 เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน ในระหว่าวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยเข้าอบรมในหลักสูตรการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งจะมีการอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี 1 วัน ภาคปฎิบัติ 2 วันและมีการทดสอบความรู้ที่ได้เข้ารับการอบรม หากผ่านการทดสอบแล้วนักศึกษาสามารถนำวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมและหนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ยื่นเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารได้ และสามารถนำไปใช้เมื่อออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งในปัจจุบันได้มีกฏหมายกำหนดให้ผู้ที่ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารนั้นจะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถก่อน ถึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกกฏหมาย 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา