โลโก้เว็บไซต์ นศ.สโมสรส่วนกลางและนักศึกษาสโมสรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2560 และและเขียนแผนการดำเนินกิจกรรม ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.สโมสรส่วนกลางและนักศึกษาสโมสรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2560 และและเขียนแผนการดำเนินกิจกรรม ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 596 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ในระหว่างวันที่7-9 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี รองผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์หริพล  ธรรมนารักษ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา นางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้างานวิชาการ อาจารย์ภีราวิชญ์   ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสโมสรส่วนกลางและนักศึกษาสโมสรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสรุปผลการดำเนินกิจกรรมและสรุปเล่มโครงการประจำปีการศึกษา 2560 และเขียนแผนการดำเนินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บัวคำรีสอร์ท อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา