โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานสังสรรค์สื่อมวลชน เนื่องในวันนักข่าวแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ร่วมงานสังสรรค์สื่อมวลชน เนื่องในวันนักข่าวแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 มีนาคม 2561 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 319 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               อาจารย์ศิรินาฏ จันทนะเปลิน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ตัวแทนคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมงานสังสรรค์สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ เชียงราย อันประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการ วิทยุฯ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนักประชาสัมพันธ์ เชียงราย เนื่องในวันนักข่าวแห่งชาติ 5 มีนาคม 2561 ณ ลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย ซึ่งเป็นวันสำคัญสำหรับสื่อมวลชนทุกแขนง และประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อมวลชน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสรรค์ ผลิตผลงานสื่อคุณภาพ ให้เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วน

               ภาพ/ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา