โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แสดงความยินดีกับรองอธิการบดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แสดงความยินดีกับรองอธิการบดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 414 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2561) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี  เข้าแสดงความยินดีกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์   สมไชยวงค์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ อาคารอำนวยการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา