โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รองอธิการบดีฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 477 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (16 มกราคม 2561) เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์   สมไชยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ทิพจร ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจาย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย และอาจารย์ปรีชา  พลชัย ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย  ณ อาคารอำนวยการ  มทร.ล้านนา เชียงราย

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา