โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-01-16

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อังคาร 16 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (16 มกราคม 2561) หน่วยสวัสดิการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และโรงพยาบาล  จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก ภาพ:จิณณ์ณิชา  อินยะพรม ข่าว:กิ่งกานต์  สาริว... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดีฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
อังคาร 16 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (16 มกราคม 2561) เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์   สมไชยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  ทิพจร ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจาย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ดำรงตำแหน่ง ผู้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา