โลโก้เว็บไซต์  นศ. สาขาวิศวกรรมโยธาเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานให้กับ จากผู้มีประสบการณ์จริง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ. สาขาวิศวกรรมโยธาเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานให้กับ จากผู้มีประสบการณ์จริง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 714 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        คุณเทพพิทักษ์ ดวงจันทร์ ตำแหน่ง Buding & Maintenance Manager   บริษัท Master Group Corporation (Asia) Limited  ได้เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานให้กับรุ่นน้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้ตรงตามตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังได้มาให้กำลังใจและให้คำแนะนำเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  ณ อาคารวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ข่าว: นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา