โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-12-01

นศ. สาขาวิศวกรรมโยธาเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานให้กับ จากผู้มีประสบการณ์จริง
ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

        คุณเทพพิทักษ์ ดวงจันทร์ ตำแหน่ง Buding & Maintenance Manager   บริษัท Master Group Corporation (Asia) Limited  ได้เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานให้กับรุ่นน้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้ตรงตามตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังได้มาให้กำลังใจและให้คำแนะนำเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  ณ อาคารวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ข่าว: นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาท >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา