โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 247 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ) ในระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559 ณ ห้องศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา