โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย MOUกับวิทยาลัยเชียงคำ โครงการ STEM | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย MOUกับวิทยาลัยเชียงคำ โครงการ STEM

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กรกฎาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 923 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ณรงค์ เมตไตรพันธ์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์นิวัต นวลกัน หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ อาจารย์มนัส วิเศษฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จังหวัดพะเยา เรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง โดยเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมแบบบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้ารวมกัน เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา ได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การแบ่งงานกันทำ การแก้ไขปัญหาเฉาะหน้าและรู้จักการทำงานเป็นทีม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้เข้าไปจัดกิจกรรม Straw roller coaster ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก
ข่าว/ภาพ:นางกิ่งกานต์ สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา