โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย MOUกับวิทยาลัยเชียงคำ โครงการ STEM | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย MOUกับวิทยาลัยเชียงคำ โครงการ STEM

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย MOUกับวิทยาลัยเชียงคำ โครงการ STEM
ดร.ณรงค์ เมตไตรพันธ์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์นิวัต นวลกัน หัวหน้าห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา