โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-07-12

มทร.ล้านนา เชียงราย MOUกับวิทยาลัยเชียงคำ โครงการ STEM
พุธ 12 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

ดร.ณรงค์ เมตไตรพันธ์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์นิวัต นวลกัน หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ อาจารย์มนัส วิเศษฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จังหวัดพะเยา เรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง โดยเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมแบบบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา