โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ณ ประเทศรัฐเซีย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ณ ประเทศรัฐเซีย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอประกาศการรับสมัครเยาวชน เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 (The XIXth World youth and Students Festival) ณ ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย  รับสมัครเยาวชนจำนวน 28 คน เพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม และหารือบทบาทของเยาวชนในการรับมือกับความท้าทายในปัจจุบัน

Eligiblity

-อายุระหว่าง 18-25 ปี สัญชาติไทย

-มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี

-สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

-ปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

-สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นตั๋วค่าโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพฯ-เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย (ไป-กลับ)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา