โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-07-11

ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน   รายละเอียดดังเอกสารแนบหรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.thaigoodteacher.org/ดาวน์โหลดเอกสารแนบ >> อ่านต่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชน ประจำปี 2560
อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชน ประจำปี 2560 >> อ่านต่อ


โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ
รับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ณ ประเทศรัฐเซีย
อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอประกาศการรับสมัครเยาวชน เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 (The XIXth World youth and Students Festival) >> อ่านต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคล
อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้าเป็นพนักงานตามพันธกิจ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา