โลโก้เว็บไซต์ หน่วยส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หน่วยส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 213 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        12 มิถุนายน 2560 หน่วยส่งเสริมสุขภาพ กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานอาคารบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพนักศึกษาในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของห้องพยาบาลและให้นักศึกษาได้ค้นพบปัญหาสุขภาพของตนเอง    

       ข่าว/ภาพ  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา