โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้อำนวยการการรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา