โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย ณ โรงเรียนบ้านร่องก๊อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย ณ โรงเรียนบ้านร่องก๊อ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 816 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 10 มิถุนายน 2560 อาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด และอาจารย์สิริสาสน์ พันธ์มณี อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชา ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่3 จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น แก่ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมการเป็นมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น และสามารถนำเที่ยวภายในชุมชนได้ ณ โรงเรียนบ้านร่องก๊อ ม่วงคำ บ้านร่องก๊อ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
        
       ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย
       ภาพ : อาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา