โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-06-10

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย ณ โรงเรียนบ้านร่องก๊อ
เสาร์ 10 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 10 มิถุนายน 2560 อาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด และอาจารย์สิริสาสน์ พันธ์มณี อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชา ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่3 จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น แก่ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา