โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีหัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตรและทีมสโมสรนศ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดวันจัดกิจกรรม แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามประกาศการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถานศึกษา ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา