โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-05-30

มทร.ล้านนา ชร.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2560
อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2560) เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ในการเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อรับมอบนโยบายการทำงานและหารือข้อราชการระหว่างหน่ว... >> อ่านต่อ


ประชุมการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา2560
อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีหัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตรและทีมสโมสรนศ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดวันจัดกิจกรรม แนวทางการจั... >> อ่านต่อ


วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวานนี้ (30 พฤษภาคม 2560) นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยพาน้องๆนักศึกษา ปี1 เดินขึ้นดอยปลูกดอกบัวตองบนลานธรรมพระเจ้าทันใจ เพื่อความสวยงามและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ณ ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา