โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2560) เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ในการเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อรับมอบนโยบายการทำงานและหารือข้อราชการระหว่างหน่วยงาน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา