โลโก้เว็บไซต์ ประชุมรับฟังนโยบายการบริหารงานและแนวทางการจัดการเรียนการสอน1/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมรับฟังนโยบายการบริหารงานและแนวทางการจัดการเรียนการสอน1/2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมสายผู้สอนและสายสนับสนุนเพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงานและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา