โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-05-29

RL-News issue 32
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสาร RL-News ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560 (Download) >> อ่านต่อ


โครงการ Electronic New Generation Camp (E-Gen) ประจำปี 2560
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Electronic New Generation Camp (E-Gen) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ... >> อ่านต่อ


ประชุมรับฟังนโยบายการบริหารงานและแนวทางการจัดการเรียนการสอน1/2560
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมสายผู้สอนและสายสนับสนุนเพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงานและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา