โลโก้เว็บไซต์ โครงการ Electronic New Generation Camp (E-Gen) ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการ Electronic New Generation Camp (E-Gen) ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 383 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Electronic New Generation Camp (E-Gen) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้พื้นฐานให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมและสร้างเครือข่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทั้งหมด 60 คน มาจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงราย

ภาพ/ข่าว:นส.กิ่งกานต์ สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา