โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อังกูร  ว่องตระกูล  ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และได้รู้จักการปรับตัว เรียนรู้ชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย 

                  ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
                  ภาพ : ชมรมถ่ายภาพ Photoclub RMUTL CRออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา