โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-05-25


กรรมการสภาคณาจารย์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุม คกก. ครั้งที่ 31/2560
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

              วันนี้ เวลา 13.00 น. ผศ.นิติพงษ์  สมไชยวงค์,  อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ และอาจารย์ปรีชา  พลชัย  สภาคณาจารย์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมการประชุม คกก.สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 31 (2/2560) เพื่อรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น เพื่อการพัฒนาสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค. 60... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา