โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นางสาวจิณณ์ณิชา อินยะพรม หน่วยงานนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อดำเนินการฝึกศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ. โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซร์ จ.เชียงราย
                 ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
                 ภาพ  : นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา