โลโก้เว็บไซต์ โครงการประกวดภาพถ่าย สายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการประกวดภาพถ่าย สายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 189 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งภาพประกวดถ่ายภาพสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท : สวยงาม มีความหมาย บอกเล่าเรื่องราว ผ่านภาพถ่าย (ระดับจังหวัดเชียงราย) เพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด เข้าสู่ระดับประเทศต่อไป

 #รายละเอียดการประกวด

-ส่งภาพถ่ายอัดขยายขนาด 8 x 12 นิ้ว (ขนาดกระดาษ A4) พร้อม CD เป็น File JPEG เท่านั้น ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านPixel ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 5 MB

- 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งได้ 5 ภาพ ขนาดภาพ 8 x 12 นิ้ว (ขนาดกระดาษ A4)

- ตั้งชื่อภาพตามจิตนาการให้สอดคล้องกับภาพ พร้อมบอกสถานที่ถ่าย

 -กำหนดการรับสมัครและส่งภาพถ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม2560

โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

ระดับจังหวัด

#ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานทางหลวงอ่างทอง

#รองชนะเลิศอันดับ_1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานทางหลวงอ่างทอง

#รองชนะเลิศอันดับ_2  จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานทางหลวงอ่างทอง

#รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

 

และในส่วนของภาพชนะเลิศนั้นจะนำไปคัดแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งมีรางวัลดังต่อไปนี้

ระดับประเทศ

#ชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

#รองชนะเลิศอันดับ_1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงคมนาคม

#รองชนะเลิศอันดับ_2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกรมทางหลวงชนบท

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา