โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาการตลาดให้ความรู้แก่ชาวบ้านตำบลเจริญเมือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์สาขาการตลาดให้ความรู้แก่ชาวบ้านตำบลเจริญเมือง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 345 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า) แก่ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มของศูนย์การเรียนรู้ได้ผลิตขึ้นอาทิ น้ำมันไบโอดีเซล น้ำส้มควันไม้ ข้าวอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น โดยทางคณาจารย์ได้ให้ความรู้การสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีความแตกต่างที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังให้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาคุณภาพอาหารให้ได้ยาวนานขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเกษตรกรไรสารบ้านกล้วย หมู่ 3 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา