โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-04-25

อาจารย์สาขาการตลาดให้ความรู้แก่ชาวบ้านตำบลเจริญเมือง
อังคาร 25 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

          อาจารย์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า) แก่ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มของศูนย์การเรียนรู้ได้ผลิตขึ้นอาทิ น้ำมันไบโอดีเซล น้ำส้มควันไม้ ข้าวอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น โดยทางคณาจารย์ได้ให้ความรู้การสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีความแตกต่างที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังให้ความ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร. จัดปรุชมสัมมนาโครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ
อังคาร 25 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย ข่าวอบรม/เสวนา

      วันนี้ (25 เมษายน 2560) เวลา 9.00 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขข้อเสนอโครงการ “วิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ” ภายใต้การสนับสนุนโครงการท้าทาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา