โลโก้เว็บไซต์ อบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ที่ปรึกษาในโครงการ Star Up” ปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ที่ปรึกษาในโครงการ Star Up” ปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 460 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้ (21 เมษายน 2560) เวลา 9.00 น. กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ที่ปรึกษา ระดับผู้ประกอบการใหม่ ในโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Star Up” ปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณจิรวุฒิ ชัยพันธ์ ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การกู้ยืมเงินจากสถาบันเพื่อนำมาประกอบธุรกิจ และคุณนิรันดร์ ชุมพลอนันต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ ให้แก่อาจารยืและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา